گردنبند


گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

50000 تومان 10% 45000 تومان

گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

50000 تومان 5% 47500 تومان

گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

50000 تومان 10% 45000 تومان

گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

40000 تومان 10% 36000 تومان

گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

40000 تومان 5% 38000 تومان

گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

40000 تومان 10% 36000 تومان

گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

40000 تومان 10% 36000 تومان

گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

50000 تومان 10% 45000 تومان

تابلو معرق خط

تابلو معرق خط

از صفر تا صد این محصول دست ساز می باشد.و به هیچ عنوان از دستگاه های ماشینی استفاده نشده است.

120000 تومان 11% 106800 تومان

گردن بند سوزن دوزی شده

گردن بند سوزن دوزی شده

گردن بند سوزن دوزی شده جنس برنز و نخ دمسه

30000 تومان

گردنبند سوزن دوزی شده

گردنبند سوزن دوزی شده

گردنبند رومانتویی سوزن دوزی شده با جنس برنز

23000 تومان

گردنبند سنگ

گردنبند سنگ

گردنبند سنگ جنس زنجیر استیل و طول زنجیر 60 سانتی متر

17000 تومان

گردنبند زرین

گردنبند زرین

گردنبند زرین و جنس زنجیر استیل و طول زنجیر 60 سانتی متر

17000 تومان

گردنبند رو مانتویی

گردنبند رو مانتویی

گردنبند رو مانتویی با زنجیر استیل و طول زنجیر 70 سانتی متر

17000 تومان