ظروف و وسايل تزئيني


قوری رنگی

قوری رنگی

قوریلعاب کاری شده

72000 تومان 80000 تومان 10%


سفال

سفال

سفال لعاب کاری شده

20000 تومان


کوزه

کوزه

کوزه لعاب کاری شده لالجین

45000 تومان 50000 تومان 10%


شکلات خوری قلم زنی

شکلات خوری قلم زنی

شکلات خوری قلم زنی از جنس مس و صددرصد کار دست و قابل سفارش در سایز دلخواه(ارتفاع 30 سانتی متر)

390000 تومان


میوه خوری قلم زنی

میوه خوری قلم زنی

میوه خوری قلم زنی از جنس مس و صددرصد کار دست و قابل سفارش(قطر دهانه 25 سانتی متر)

400000 تومان


بشقاب قلم زنی

بشقاب قلم زنی

بشقاب قلم زنی از جنس مس و صددرصد کار دست و قابل سفارش در سایز دلخواه(قطر : 30 سانتی متر)

260000 تومان


بشقاب قلم زنی

بشقاب قلم زنی

بشقاب قلم زنی از جنس مس و صددرصد کار دست و قابل سفارش در سایز دلخواه(قطر : 30 سانتی متر)

190000 تومان