ظروف و وسايل تزئيني


قوری رنگی

قوری رنگی

قوریلعاب کاری شده

80000 تومان 10% 72000 تومان

سفال

سفال

سفال لعاب کاری شده

20000 تومان

کوزه

کوزه

کوزه لعاب کاری شده لالجین

50000 تومان 10% 45000 تومان

شکلات خوری قلم زنی

شکلات خوری قلم زنی

شکلات خوری قلم زنی از جنس مس و صددرصد کار دست و قابل سفارش در سایز دلخواه(ارتفاع 30 سانتی متر)

390000 تومان

میوه خوری قلم زنی

میوه خوری قلم زنی

میوه خوری قلم زنی از جنس مس و صددرصد کار دست و قابل سفارش(قطر دهانه 25 سانتی متر)

400000 تومان

بشقاب قلم زنی

بشقاب قلم زنی

بشقاب قلم زنی از جنس مس و صددرصد کار دست و قابل سفارش در سایز دلخواه(قطر : 30 سانتی متر)

260000 تومان

بشقاب قلم زنی

بشقاب قلم زنی

بشقاب قلم زنی از جنس مس و صددرصد کار دست و قابل سفارش در سایز دلخواه(قطر : 30 سانتی متر)

190000 تومان