گردنبند


گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

45000 تومان 50000 تومان 10%


گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

47500 تومان 50000 تومان 5%


گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

45000 تومان 50000 تومان 10%


گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

36000 تومان 40000 تومان 10%


گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

38000 تومان 40000 تومان 5%


گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

36000 تومان 40000 تومان 10%


گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

36000 تومان 40000 تومان 10%


گردن بند

گردن بند

گردن بند دست ساز منجق کاری شده

45000 تومان 50000 تومان 10%


تابلو معرق خط

تابلو معرق خط

از صفر تا صد این محصول دست ساز می باشد.و به هیچ عنوان از دستگاه های ماشینی استفاده نشده است.

106800 تومان 120000 تومان 11%


گردن بند سوزن دوزی شده

گردن بند سوزن دوزی شده

گردن بند سوزن دوزی شده جنس برنز و نخ دمسه

30000 تومان


گردنبند سوزن دوزی شده

گردنبند سوزن دوزی شده

گردنبند رومانتویی سوزن دوزی شده با جنس برنز

23000 تومان


گردنبند سنگ

گردنبند سنگ

گردنبند سنگ جنس زنجیر استیل و طول زنجیر 60 سانتی متر

17000 تومان


گردنبند زرین

گردنبند زرین

گردنبند زرین و جنس زنجیر استیل و طول زنجیر 60 سانتی متر

17000 تومان


گردنبند رو مانتویی

گردنبند رو مانتویی

گردنبند رو مانتویی با زنجیر استیل و طول زنجیر 70 سانتی متر

17000 تومان